application
Інститут інформаційних технологій
кафедра інженерії програмного забезпечення

кафедра

інженерії програмного забезпечення

App image

Історія кафедри


Кафедра прикладної математики була створена у 1972 році.

Розвиток науково-технічного процесу і засобів обчислювальної техніки, теорія алгоритмів, методів програмування, чисельних методів математики вимагав зосередження зусиль для утворення самостійного підрозділу інституту, який би вирішував проблеми вдосконалення навчального процесу при підготовці фахівців для нафтової ї газової промисловості з використанням ЕОМ в інженерних розрахунках.

Завідувачем кафедри за конкурсом, було обрано доцента Крикуна З.М., який очолював кафедру до 1983 р. До складу кафедри увійшли ст. викладачі Кукурудз С.Ф. та Ібрагімов Б.А., асистенти Николайчук Я.М. та Ширмовський Г.Я., інженер кафедри Петрів I.I. На базі кафедри було створено обчислювальний центр, який виділився в окрему структурну одиницю інституту.

З 1983 р. по 1993 р. очолював кафедру доцент Кукурудз С.Ф. Під його керівництвом колектив здійснював роботу щодо зміцнення матеріальної бази, повністю оновив методичне забезпечення кафедри. Було підготовлено один підручник (проф. Крикун З.М.). 4 навчальних посібники (проф. Юрчишин В.М., доц. Кукурудз С.Ф.). З 1993 р. по 2018 р. кафедру очолював професор Юрчишин В.М. Сьогодні кафедру очолює професор Шекета Василь Іванович, на кафедрі працює 15 викладачів та 4 співробітників.

У вересні 2001 року кафедра прикладної математики ліцензувала спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем” з освітньо-професійних напрямків “Комп’ютерні науки”

В 2003 році у зв’язку з реорганізацією структури університету кафедра прикладної математики була розділена на дві нових кафедри: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем, яку очолив проф. д.т.н. Юрчишин Володимир Миколайович та кафедру інформатики, завідувачем якої був обраний проф. д.т.н. Тимків Дмитро Федорович.

З 2003 року, після проходження акредитації, кафедрі було надано право готувати бакалаврів та спеціалістів з програмного забезпечення автоматизованих систем. Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії від 22 червня 2006 року протокол № 61 було акредитовано 50 місць денної та 20 місць заочної форми навчання із спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

В 2006 році кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем здійснила перший випуск спеціалістів освітньо-кваліфікаційного напряму “Комп’ютерні науки”.

В 2007 році одержано державну ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

2008 рік став ювілейним роком співпраці кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем з інститутом післядипломної освіти, що функціонує в складі університету та здійснює перепідготовку фахівців з напряму “Комп’ютерні науки”. В цьому році одержав диплом спеціаліста про другу вищу освіту 100-й випускник з присвоєнням кваліфікації – інженер-програміст.

В 2008 році був здійснений перший випуск магістрів спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

В 2018 році кафедру ПЗАС було перейменовано на кафедру іженерії програмного забезпечення.

pz@nung.edu.ua


(0342)-72-71-32Корпус 1 (ФАЄ), вул. Карпатська 15, Івано-Франківськ, Україна

Hello
News
Наукова діяльність кафедри
Публікації в наукових виданнях та участь в наукових заходах
Назва публікації Видавництво Обсяг Автори
Підручники
1 Java програмування. Структури, об’єкти, дані. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. ISBN 978-966-694-310-4 285 с. Бандура В. В.,
Демчина М. М.,
Шекета В. І
2 Technopreneurship in Ukraine. How to Boost Entrepreneurial Competence Development in the Ukrainian IT Industry. Växjö: Linnaeus University Press.- 2016.- ISBN ‎978-91-88357-68-7. 160 p. Edited by Hans Lundberg,
etc.- Igor Lyutak, co-editor.
3 Технологія акустичного контролю нафтогазового обладнання. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. Гриф МОНУ (лист 16.07.2012, № 1/11-11633) 449 с. Лютак З.П.,
Лютак І.З.
Монографії
1 Прийняття рішень у нафтогазовій галузі інструментами теорії обмежень Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. -ISBN 978-966-694-278-7 208c. Р.Б. Вовк,
О.Ф. Козак,
В.І. Шекета,
В.М. Юрчишин.
2 Управління запитами в системах документообігу. Укр. акад. друкарства, 2016. – ІSBN 978-966-322-419-0 192 с. Б. В. Дурняк,
М. С. Пасєка,
Т. М. Майба
3 Computer technologies in information security Ternopil: «kart-blansh», 2015 p. -ISBN 978-966-7952-68-6 " 387с. V. Pikh,
V. Kimak,
B. Krulikovskyi
Статті
1 Student Projects and Virtual Collaboration in IT Degrees Incorporating Entrepreneurship into Study Programmes. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), 2017, 8(4), pp.14-26. (Dublin City University, School of Computing, Dublin, Ireland) 13 с. M. Helfert, I. Lyutak, H. Duncan,
2 Information-Categorical Formalization of Processes and Objects of Oil and Gas Object Domain Petroleum Science and Engineering 2017; 2(3): 59-63 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/pse doi: 10.11648/j.pse.20170203.11 6 с. Mykola Yatsyshyn, Vladimir Yurchushun, Yaroslav Storog, Mykola Pasyeka
3 Концептуально-інформаційне моделювання аварійних ситуацій при бірінні нафтових і газових свердловин Збірник наукових праць «Національна академія наук України» Моделювання та інформаційні технології.— Київ:—2017.—№ 78. стр. 121—132. 11 c. М.М. Яцишин, Р.О. Піндак, А.Р. Юрич, М.С. Пасєка
4 Методи оцінювання набуття компетенцій студентів дистанційної форми навчання Наукові записки [Українська академія друкарства]. - №2(53). – 2017. - С.120-126. 7 ст. В.В.Бандура, Р.І. Храбатин, М.С. Пасєка, Н.Пасєка
Тези
1 Підвищення точності ультразвукового контролю зварних з’єднань за розробленим програмним забезпеченням врахування нерівностей поверхні 2017, Івано-Франківськ 2 с. З.П. Лютак, І.З. Лютак
2 Архітектурні особливості розгортання ВЕБ-сервісу Збірник тез доповідей, С. 136. 2017р.- м..Львів 1 с. П.Т. Мацибурка, М.С. Пасека
3 Перспективи розвитку розпаралеленя обробки даних Збірник тез доповідей, С. 137-139. 2017р.- м..Львів 2 c. О.Б. Турчин, М.С. Пасєка
4 Іноваційно інформаційно-комунікаційні технології донесення навчального матеріалу у дистанційній освіті Збірник тез доповідей, С. 37-39. 2017р., Івано-франківськ 3 c. В.М. Юрчишин, М.С. Пасєка, Р.І. Храбатин, В.В. Бандура
5 Особливості розгортання ВЕБ-сервісу для дистанційної освіти Збірник тез доповідей, С. 81-83. 2017р., Івано-франківськ 3 c. П.Т.Мацибурка, М.С. Пасека
6 Дослідження методів та інструментів побудови високонавантажених розподілених систем для ВЕБ-скрапінгу Збірник тез доповідей, С. 30-32. м.Івано-Франківський, 10-13 жовтня 2017 р. 2 c. П.Т.Мацибурка, М.С. Пасека
7 Моделі, методи та алгоритми побудови розподілених відмовостійких ВЕБ-систем Збірник тез доповідей, С. 96-97. м.Івано-Франківський, 10-13 жовтня 2017 р. 2 c. О.Б. Турчин, М.С. Пасєка
8 Аналіз інтегрованих середовищ розробки програмного забезпечення мовою JAVA Збірник тез доповідей, C. 64 – 66.2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. 3 с. І.І. Сапарта, В.Ю. Тимків, Р.Б. Вовк
9 Використання системи управління проектами TRELLO для проектування невеликих проектів Збірник тез доповідей, C. 97 – 99. м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р 3 с. В.В. Головчак, Р.Б. Вовк
10 Принцип роботи «Розумного дому» Збірник тез доповідей, C.179 – 182. м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. 4 с. Ю.В.Вовк, П.В.Стефюк, Р.Б.Вовк
Дисципліни кафедри
Назва Опис дисципліни
1 Агентно-орієнтоване програмування Засвоєння основоположних знань у галузі агентно-орієнтованого програмування. Розглядаються відмінності агентів від інших інтелектуальних систем, стандартні архітектурні рішення на базі програмних агентів, використання теорії агентів на практиці (персональні помічники, агенти пошуку, програмні агенти у семантичному середовищі Web та ін.), побудова мультиагентних систем.
2 Алгоритми та структури даних Дана дисципліна знайомить студентів із базовими концепціями структур даних і пов'язаних з ними алгоритмів. Теми курсу включають рекурсію, філософію об'єктно-орієнтованого програмування, базові структури даних (включаючи стеки, черги, зв'язані списки, хэш- таблиці, дерева й графи), основи аналізу алгоритмів і стратегії конструювання алгоритмів.
3 Аналіз вимог до програмного забезпечення Засвоєння методів виявлення та формалізації вимог до програмних систем. Вивчення мов та моделей представлення вимог, аналіз системних вимог та вимог до якості. Мова UML. Бізнес вимоги до системи, керування вимогами до ПЗ. Визначення вимог до різноманітних систем - web-систем, бізнес-систем. Стандарти документування вимог.
4 Архітектура та проектування програмного забезпечення Поглиблене вивчення проектування програмного забезпечення. Продовження вивчення шаблонів проектування, середовищ розробки й архітектури. Дослідження існуючих архітектур проміжного програмного забезпечення. Проектування розподілених систем з використанням проміжного програмного забезпечення. Компонентне проектування. Теорія виміру й використання метрик і проектування. Проектування з урахуванням таких якостей, як продуктивність, безпека, захищеність, можливість повторного використання, надійність тощо. Зміна внутрішніх параметрів і складності програмного забезпечення. Оцінка й еволюція проектування. Основи еволюції програмного забезпечення, реінженерингу й зворотної інженерії.
5 Бази даних Вивчення понять та методів роботи баз даних: принципів організації систем баз даних, інформаційних моделей та систем, методів моделювання даних, понять та методів роботи з реляційними базами даних, етапів проектування, розробки і функціонування баз даних, систем управління баз даних. Особлива увага надається придбанню навичок розробки прикладних програм для баз даних.
6 Бази даних (частина II) Формування систематичного та наукового підходу до розробки автоматизованих інформаційних систем корпоративного рівня та придбання практичних навичок використання систем управління базами даних, що лежать у їх основі, на прикладі СУБД ORACLE; розуміння взаємозв’язку архітектури даних на фізичному, логічному рівнях; володіння сучасними методами та засобами розробки інформаційних систем, таких як технологія клієнт-сервер, розподілені системи. Особливу увагу приділяється набуттю навичок розробки серверних частин інфораційних систем.
7 Безпека програм та даних Питання безпеки - важлива частина концепції упровадження нових інформаційних технологій у всі сфери життя суспільства. Широкомасштабне використання обчислювальної техніки і телекомунікаційних систем приводить до якісно нових можливостей несанкціонованого доступу до ресурсів і даних інформаційної системи, тобто до високої уразливості. Таким чином, забезпечення цілісності, достовірності і доступності інформації - важливі складові успіху діяльності будь-якої організації. Управління безпекою охоплює широке коло питань, в число яких входить: забезпечення цілісності, конфіденційності і автентичності інформації; розмежування прав користувачів з доступу до ресурсів автоматизованої системи; захист автоматизованої системи та її елементів від несанкціонованого доступу; забезпечення юридичного захисту електронних документів.
8 Групова динаміка і комунікації Метою викладання дисципліни “Групова динаміка і комунікації“ є основи усної, письменної і графічної комунікації для програмних інженерів. Ставиться за мету вивчення і використання: принципів написання документації, типів документів, презентацій, основ ефективної роботи і усної комунікації з колегами та в міжособистому спілкуванні, мотивації людей, концепції групової динаміки, принципів спілкування, переконання і впливання на людину, принципів уникнення стресових та конфліктних ситуацій.
9 Дискретні структури Даний курс поглиблює знання студентів з основ дискретної математики. Мета даного курсу – створити теоретичний фундамент для формализації методів програмної інженерії. Розглядаються числення висловлювань і предикатів як формальні теорії; методи формальних доведень; дискретна ймовірнисть і методи виведення в ймовірнісних системах; розв'язання матричних рівнянь.
10 Емпірічні методи програмної інженерії Засвоєння принципів застосування емпіричних методів у галузі програмної інженерії. Розглядаються основи описової статистики, дискретні та безперервні розподіли ймовірностей, методи оцінювання параметрів регревійних залежностей, кореляції, статистичні тести, найуживаніші у галузі програмної інженерії. Також методи планування експерименту і перевірка гіпотез. Застосування емпіричних методів для аналізу продуктивності та надійності програмних систем тощо.
11 Інтелектуальні системи аналізу даних Метою курсу є вивчення теоретичних основ обробки інформації з використанням різноманітних методів оцінки багатоаспектних взаємовідносин у даних, методів представлення невідомих знань та закономірностей, технології пошуку логічних закономірностей та виявлення внутрішньої структури даних, набуття навичок з аналізу та використання технологій підготовки, аналізу та аналітичного узагальнення інформації, математичного моделювання, класифікації, розпізнавання образів, а також застосування сучасних пакетів прикладних програм з метою автоматизованої обробки на ЕОМ експериментальних даних досліджень в галузі економіки, техніки, банківської діяльності тощо. Даний курс направлений на ознайомлення та навчання студентів сучасним напрямкам в області інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, машинному навчанню.
12 Комп'ютерна дискретна математика Отримання навичок природничого використання формальних методів та моделей дискретної математики щодо обробки дискретної інформації та опису дискретних процесів, пов'язаних з розробкою та експлуатацією засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення, розуміння проблем, які виникають при автоматизації процесів обробки дискретної інформації; ознайомлення з широким спектром методів дискретної математики; розуміння проблем, що виникають при побудові алгоритмів та програмного забезпечення.
13 Конструювання програмного забезпечення Вивчення загальних принципів проектування програмного забезпечення. Розглядаються формальні методи розробки програмного забезпечення, основи теорії формального опису мов на базі граматик і регулярних виразів, методи лексичного і синтаксичного аналізу, принципи роботи сканерів і парсерів, засоби автоматичної генерації сканерів і парсерів для мов програмування на основі специфікацій, засоби автоматичного проектування і розробки програмного забезпечення.
14 Людино-машинний інтерфейс Дисципліна (відноситься до циклу спеціальних дисциплін), що має справу з розробкою, розвитком і застосуванням інтерактивних комп’ютерних систем з точки зору вимог користувача, а також з вивченням явищ, що їх оточують. Ця дисципліна призначена для програмістів і користувачів ПК та забезпечує вивчення комп’ютерних технологій з акцентом на розробку і розвиток користувальницького інтерфейсу
15 Менеджмент проектів програмного забезпечення Метою курсу "Менеджмент проектів" є навчання студентів основам теорії управління проектами з розробки програмного забезпечення та набуття практичних навичок планування, контролю та оптимізації процесів розробки програмного забезпечення. В результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти основні поняття управління проектами, виділяти та класифікувати проекти та задачі управління проектами, застосовувати системні підходи та методи управління проектами, володіти сучасними прикладними засобами підтримки управління проектами. Основні теми: Життєвий цикл проектів з розробки програмного забезпечення. Процеси менеджменту проектів. Інтеграційне управління проектом. Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом проекту. Управління комунікаціями проекту. Управління ризиками проекту. Додаткові питання менеджменту проектів.
16 Методи та засоби обробки знань в геології нафти і газу Метою курсу є ознайомлення з основними підходами, методами які використовують для обробки даних та аналізу досвіду експертів у геології нафти і газу, бурінні нафтогазових свердловин, розробки нафтогазових родовищ.
17 Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі Ознайомити студентів із базовими поняттями та методами формальної обробки знань. Алгоритмічні системи (частково рекурсивні функції, машини Тюрінга-Поста, нормальний алгоритм Маркова) як системи формального виведення. Обмеження алгоритмічного методу розв'язання задач. Визначення формальної системи та процесу виведення. Формальні моделі подання знань (логічна, об'єктна, семантичні мережі). Формальні виведення на знаннях. Пошук у просторі рішень. Генетичні алгоритми. Агенти, нейронні мережі
18 Мови програмування для web Навчання студентів створенню Web-застосувань на базі вивчення основних понять сучасних інформаційних технологій; методів передачі, обробки і захисту інформації та їх реалізації. Студенти вивчають мову програмування Web-застосувань PHP.
19 Моделювання програмного забезпечення Моделювання й аналіз розглядаються як основні концепції в будь-якій інженерній дисципліні, тому що вони необхідні для документування й оцінки проектних рішень і альтернатив. Моделювання й аналіз у першу чергу застосовуються до аналізу, специфікації й атестації вимог. Вимоги являють собою реальні потреби користувачів, клієнтів і інших зацікавлених осіб, інтереси яких так чи інакше зачіпаються системою. Створення вимог включає аналіз можливості створення планованої системи, виявлення і аналіз потреб зацікавлених осіб, чіткий опис того, що система повинна робити і що знаходиться поза рамками системи, які обмеження системи з її експлуатації та реалізації, а також атестації даного опису чи специфікації зацікавленими особами.
20 Мультимедіа - системи Формування методологічних уявлень інженера-програміста про технології розробки програмних засобів мультимедіа, засвоєння технологій, які базуються на принципах з'єднання звукового та візуального представлення інформації, одержання навичок з конфігурації апаратних засобів для обробки та відтворення аудіо та візуальної інформації, освоєння програмних продуктів створення цифрової анімації та звукового супроводу, програмними технологіями зберігання и розповсюдження мультимедіа-контента в Інтернет, уявлення про перспективи розвитку відповідних інформаційних технологій.
21 Об'єктно-орієнтоване програмування Курс є введенням до об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). Він починається оглядом керуючих конструкцій програмування та поширених структур даних з акцентом на масиви. Далі вводяться основні поняття ООП, особлива увага надається визначенню та використанню класів. Також розглядаються різні мови програмування стосовно до ООП, найбільш поширені алгоритми, найпростіший аналіз складності алгоритмів та окремі питання програмної інженерії.
22 Операційні системи Засвоєння основоположних знань у використанні та розробці операційних систем. Розглядаються класифікація сучасних операційних систем, архітектура та принципи їх побудови, забезпечення паралелізму в умовах одно- та багатопроцесорних систем, керування зовнішніми пристроями, керування процесами та потоками, керування пам’яттю.
23 Операційні системи UNIX Формування базових знань про операційну систему UNIX, що використовується як середовище виконання прикладних пакетів розробки, синтезу та аналізу апаратних та програмних засобів цифрових обчислювальних систем і мереж різного призначення. Основним завданням дисципліни є знайомство студентів з існуючими платформами що забезпечують одночасну реєстрацію багатьох користувачів на ЕОМ, як за допомогою мережі, так і при застосування багатьох робочих станцій, і одночасного виконання кожним користувачем багатьох задач. Навчання засобам віддаленого запуску прикладних задач, обміну файлами між ЕОМ у мережі, засобам захисту персональної інформації від несанкціонованого доступу та елементам адміністрування
24 Основи крос-платформенного програмування Метою навчальної дисципліни є вивчення основ програмування мовою Java. Після вивчення дисципліни студенти мають знати об’єктну модель та мовні засоби Java, склад та структуру основних пакетів JDK, та вміти проектувати, кодувати та документувати консольні програми та програми з графічним інтерфейсом користувача.
25 Основи програмної інженерії Засвоєння основоположних знань у галузі програмної інженерії. Розглядаються основні засади програмної інженерії, цілі, завдання розробки, можливості її реалізації та також потрібних для цього ресурсів, принципи усунення знайдених вад, реалізація необхідних змін, зумовлених еволюцією потреб та умов діяльності користувача.
26 Основи програмування Засвоєння основ машинної арифметики (двійкової та 16-річної систем обчислювання) та засобів перетворення чисел з однієї в іншу систему обчислювання; зуміння типових алгоритмічних структур та основ алгоритмізації; розробка алгоритмів, де ці типові алгоритмічні структури комбінуються; засвоєння технології розробки процедурних програм на мові С++.
27 Паралельне програмування Метою курсу є вивчення методів створення паралельних алгоритмів і програм. Розглядаються сучасні технології паралельної обробки даних (SSE), виконання команд (суперскалярність), функцій (багатопоточність) і програм (багатопроцесність), математичний апарат для створення паралельних алгоритмів, етапи розробки паралельних програм, оцінка обчислювальної складності в різних режимах виконання програм, сучасні технології для створення, відлагодження та аналізу виконання таких програм.
28 Програмні системи для математичних розрахунків та моделей Ознайомлення з основними принципами проведення розрахунків великих об’ємів даних, огляд основних середовищ обробки та візуалізації даних, які застосовуються у нафтогазовій промисловості.
29 Проектний практикум Метою курсу є засвоєння практичних навичок у галузі створення програмних систем. Практично засвоїти життєвий цикл програмного продукту. Реалізувати один з методів організації розробки програмної системи. Одержати навички створення програм у складі групи програмістів (розподіл обов’язків, робочі та етичні відношення між членами групи, особливості виконання кожної зі складових процесу). Поглибити свої знання та навички створення моделі, алгоритму та програми для конкретної задачі. Навчитися створювати програми, що є складовими систем вищого рівня.
30 Професійна практика програмної інженерії Метою курсу є засвоєння знань та придбання умінь у галузі професійної діяльності та етики програмної інженерії. Розглядаються питання історії програмної інженерії, акредитації, сертифікації і ліцензування, кодекс етики і професійної поведінки, соціальні, юридичні і історичні питання, природа та значимість професійних спілок і стандартів програмної інженерії; економічний вплив програмного забезпечення; захист інтелектуальної власності та інше законодавство в галузі програмної інженерії.
31 Розробка web-застосувань Метою дисципліни є навчання студентів розробці серверних WEB-застосувань на платформі Microsoft.Net Framework для відображення HTML в веб-браузері на клієнтській машині з використанням сучасних інструментальних засобів Microsoft Visual Studio.Net 2008. В результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти основні концепції, принципи та підходи до проектування, створення та підтримки WEB-застосувань в мережі Інтернет за допомогою сучасних технологій. Введення в розробку динамічних WEB-застосувань. Основні можливості ASP.NET технології при розробці WEB - застосувань. Розширені можливості технології ASP.NET при розробці WEB - застосувань.
32 Технології компонентного програмного забезпечення Метою курсу є засвоєння студентами компонентної моделі програмування та заснованих на цій моделі методів конструювання програм. Після вивчення курсу слухачі зможуть використовувати компоненти, які існують, та створювати власні компоненти. В курсі розглядаються компоненти рівня презентації для настільних і мережевих програм, компоненти для роботи з даними, компоненти з видаленим доступом. Окремо вивчаються мовні засоби компонентного програмування.
33 Якість програмного забезпечення та тестування Якість: як її забезпечити й верифікувати; необхідність культури якості. Запобігання помилок і проблем. Перевірки інспекціями й рецензії. Методи тестування, верифікації й атестації. Якість процесу в поєднанні з якістю продукту. Стандарти якості. Забезпечення якості продукту і якості процесу. Статистичні підходи до контролю якості

Soon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.